Regulamin

Regulamin Strony Internetowej "zlotyklos.info.pl"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej "zlotyklos.info.pl" (dalej: "Strona").

1.2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Treść Strony

2.1. Treści zamieszczone na Stronie mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one porady prawnej, medycznej ani profesjonalnej.

2.2. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na Stronie.

3. Prawa autorskie i własność intelektualna

3.1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do treści, grafik, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na Stronie należą do Właściciela Strony, chyba że zostało to wyraźnie wskazane inaczej.

3.2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania zawartości Strony w celach komercyjnych bez zgody Właściciela Strony.

4. Dane osobowe i prywatność

4.1. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony.

4.2. Korzystając ze Strony, użytkownik akceptuje postanowienia Polityki prywatności.

5. Zmiany w regulaminie

5.1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

5.2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na Stronie.

6. Kontakt

6.1. W sprawach dotyczących Strony i niniejszego regulaminu prosimy o kontakt pod adresem redakcja@goniecpalucki.pl

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 28.08.2023r. i obowiązuje do momentu jego zmiany lub odwołania.

7.2. W przypadku sporu wynikłego z korzystania ze Strony, strony powinny dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.

7.3. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą lub działaniem osób trzecich.

Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin