Czyste powietrze zdrowy wybór 

Czyste powietrze zdrowy wybór 

Program „Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Takie działania z pewnością przyczynią się do zmniejszenia użycia energii w gospodarstwie domowych oraz podwyższą komfort życia. 

Program „Czyste Powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. W gminie Rogowo (powiat żnińskie) gdzie od 2021 roku działa punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste Powietrze” złożono 177 wniosków o dofinansowanie, podpisano 164 umowy, zrealizowano 103 inwestycje na łączną kwotę 1 706 195,90zł. 

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób, które posiadają dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny wydzielony w takim domu. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. audyt energetyczny oraz na wymianę okien, drzwi, bramy garażowej; zakup i montaż nowego źródła energii wraz z instalacją CO i CWU; ocieplenie ścian, dachu, stropu czy podłogi; mikroinstalację fotowoltaiczną oraz wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła. Co ważne, te inwestycje można przeprowadzić oddzielnie lub w pełni. Oznacza to, że jeśli posiadasz już  nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu, nadal możesz ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie budynku. W przypadku pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego warto skorzystać  z pomocy gminnego doradcy energetycznego, który oceni potrzeby związane z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją domu. Tutaj wymagany jest  audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh(m2*rok) lub minimum 40%.


Poziomy dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania wynosi 135 000zł oraz 1200zł na audyt energetyczny.
Takie dofinansowanie można otrzymać w przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowych nie przekracza 1 090zł lub 1526zł lub jest ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Drugi wariant to dofinansowanie wysokości 99 000zł oraz 1200zł na audyt energetyczny
Przeciętny dochód beneficjenta na osobę w gospodarstwie domowych nie przekracza 1 894zł lub 
2 651zł 

Trzeci wariant do dofinansowanie wysokości 66 000zł oraz 1200zł na audyt energetyczny, gdzie roczny dochód (dochód wnioskowany) nie przekracza 135 000zł.

W programie obowiązuje zasada, że im niższe odchody tym wyższa dotacja. Ponadto można skorzystać z ulgi modernizacyjnej rozliczając swój PIT.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” wypełnia się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu  www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.pl.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz załącznikami wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub złożyć w punkcie konsultacyjno – informacyjny jeśli takowy działa w gminie beneficjenta.  Po pozytywnej decyzji Funduszu beneficjent otrzyma umowę dotacyjną na realizację inwestycji. 

Program realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r.. Zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla województwa kujawsko – pomorskiego jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

(red)

 

 

Materiał informacyjny

Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin