Demonstracje w powiecie ostrowskim

Demonstracje w powiecie ostrowskim

Ostatnie w tym roku demonstracje ekologiczne w powiecie ostrowskim już za nami. W gospodarstwie Tomasza Kupaja, położonym w Kęszycach, w gminie Sieroszewice odbyły się trzy wydarzenia w 2023 roku. Uczestniczyły w nich czterdzieści dwie grupy uczestników z całej Polski.

fot. archiwum WORD

Gospodarstwo uprawia zboża i trawy przeznaczone na paszę, prowadzi hodowlę zarodowo-zachowawczą świń rasy złotnicka pstra, owiec rasy wielkopolska i królika popielniańskiego białego. W gospodarstwie prowadzona jest również hodowla kurczaków brojlerów oraz kur niosek.

Przedsiębiorczość i fachowość gospodarzy sprawia, że jest tak chętnie odwiedzane przez innych rolników nie tylko z Wielkopolski, ale również innych województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Szczególnie, że prowadzone demonstracje są finansowane w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotychczasowe demonstracje w 2023 roku dotyczyły możliwości stosowania odżywczych preparatów dolistnych w uprawie kukurydzy na ziarno; wykorzystania materiałów wzbogacających środowisko w celu poprawy komfortu bytowego świń; oraz technologii uboju drobiu w produkcji ekologicznej.

W zbliżającym się 2024 roku zaplanowano również wiele ciekawych demonstracji ekologicznych w gospodarstwie. Dominować będzie tematyka wpływu systemu utrzymania królików na dobrostan i wyniki hodowlane w gospodarstwie ekologicznym; optymalizacja warunków utrzymania ekologicznej produkcji kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem zwalczania chorób i pasożytów; wybrane aspekty zarządzania stadem owiec w gospodarstwie ekologicznym w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości materiału hodowlanego i rzeźnego.

 

GOSPODARSTWO DEMONSTRACYJNE w Kęszycach

Ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosi 16.38 hektarów, z czego 12,12 hektarów stanowią grunty orne, a 2,38 hektary trwałych użytków zielonych. Gmina Sieroszewice jest obszarem o glebach słabych i piaszczystych w przewadze piątej i szóstej klasy. Produkcja roślinna stanowi bazę paszową dla utrzymywanych zwierząt, a pozostałe uprawy to między innymi kukurydza, ziemniaki, wyka, pszenżyto, pszenica jara, mieszanki zbożowe, warzywa i trawy na gruntach ornych.

 

Magdalena Jarosik, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie ostrowskim

fot. P. Hybsz

Materiał informacyjny

Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin