W Barcinie powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 21MW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił promesy na realizację inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, która powstanie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Barcinie.

 
Realizowana w Barcinie farma fotowoltaiczna powstanie na działce o powierzchni 29 ha. Całkowita moc instalacji wyniesie 21MW. Inwestycje obejmie prawie 40 tys. bifacjalnych modułów fotowoltaicznych oraz 58 sztuk falowników o mocy 350 kW każdy. Planowany termin zakończenia realizacji to pierwsza połowa 2025 roku.
 
Energia produkowana przez farmę w Barcinie będzie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej poprzez główny punkt zasilania o napięciu 110 kV i wówczas poprzez lokalnego dystrybutora energii będzie przekazywana do odbiorców końcowych: będą nimi zarówno mieszkańcy Barcina jak i odbiorcy przemysłowi.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in. dwa duże zakłady produkcyjne, które posiadają wysokie zapotrzebowanie na energie elektryczną, jednocześnie oba dążą do redukcji śladu węglowego. W związku z powyższym są one zainteresowane wykorzystaniem wyprodukowanej przez PSSE „zielonej” energii. Ta sytuacja będzie korzystna także dla sieci elektroenergetycznej w okolicach Barcina, ponieważ obie firmy są przyłączone do tego samego głównego punktu zasilania, do którego przyłączona zostanie powstająca farma. 
 
- Można zatem założyć, że energia pozyskana w Barcinie zostanie wykorzystana w miejscu wytworzenia. Niezależnie od powyższego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma obowiązek wybrać odbiorcę energii eklektycznej, pozyskanej z budowanej farmy fotowoltaicznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółki Skarbu Państwa i z tego względu, o konkretnych, ostatecznych odbiorcach będziemy mogli rozmawiać na późniejszym etapie. - przekazała nam Monika Fabich
Główny Specjalista ds. Marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
 
Rozpoczęcie prac budowlanych przy inwestycji fotowoltaicznej w Barcinie planowane jest nie wcześniej niż na wiosnę 2024 roku, po zakończeniu procedury wyłaniania wykonawcy w drodze postępowania publicznego.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 60 mln zł z czego WFOŚiGW w Toruniu udzieli dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 30 mln zł.
 
- Bardzo cieszymy się, że w Barcinie powstanie farma fotowoltaiczna przyjazna środowisku i potrzebna inwestorom oraz że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu może w tym uczestniczyć. Jest to jedna z największych inwestycji w regionie finansowana z trzech źródeł - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz BOŚ Banku. - powiedział nam Ireneusz Stachowiak, Prezes WFOŚiGW w Toruniu .
 
(red)
 

Materiał informacyjny

Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin