Koło Gospodyń Wiejskich w Choczu działa od 75 lat

Koło Gospodyń Wiejskich w Choczu działa od 75 lat

Koło Gospodyń Wiejskich w Choczu powstało w 1948 roku. W pierwszym posiedzeniu założycielskim udział wzięło 15 pań, które zostały członkiniami. W tym roku członkinie obchodziły zacny jubileusz 75-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Chocz. 

fot. archiwum KGW Chocz

Uroczystość jubileuszowa odbyła się w gminnym ośrodku kultury. Udział w niej wzięły władze samorządowe, organizacje oraz osoby zaprzyjaźnione z Kołem.  W tym dniu nie zabrakło gratulacji i życzeń składanych m.in. przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego oraz prezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu, panią Irenę Frąszczak. Życzenia składali również dyrektor wojewódzkiego oddziału  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mateusz Bukowski. 

fot. archiwum KGW Chocz

Jubileusz 75-lecia istnienia KGW Chocz to doskonała okazja do wyróżnienia członkiń działających w tym kole.  W trakcie uroczystości serdecznie podziękowania złożono pani Pelagii Woldańskiej, członkini komitetu założycielskiego, która również w tym roku będzie obchodzić 100 urodziny. 

Wyróżnienia otrzymały również członkinie z najdłuższym stażem:

Małgorzata Hałas - staż 24 lata., Małgorzata Wróblewska - staż 24 lata, Mirona Ryżak - staż 21 lat, Violeta Górna - staż 21 lat, Iwona Sokalska - Ferla - staż 21 lat, Anna Kwaśniewska- staż 17 lat, Longina Pietrzykowska – staż 16 lat, Hanna Ratajczak – staż 11 lat, Agnieszka Lange -  staż 11 lat, Monika Łosiniecka-10 lat.

Historia KGW Chocz

KGW Chocz powstało w 1948 roku jako Kółko Rolnicze w Choczu. W 1975 roku, kiedy to spółdzielnie zostały połączone, KGW Chocz weszło w strukturę Spółdzielni Kółek Rolniczych. Po zakończeniu działalności SKR, Koło zaczęło funkcjonować w ramach Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu. 

Pierwszy zarząd tworzyli: przewodnicząca – Maria Balcerzak, sekretarz – Apolonia Woldańska, skarbnik – Helena Błaszkiewicz, członek – Józefa Górczyńska. Natomiast samo Koło tworzyło 15 pań. 

Na przestrzeni tych 75 lat KGW Chocz kierowało 10 kobiet, które w jego działanie wkładały ogrom serca i pełne zaangażowanie. Po sobie zostawiły wielkie dziedzictwo, które przekazywane jest do dzisiaj. Były to Maria Balcerzak, Anna Woldańska, Apolonia Woldańska, Zdzisława Wieczorek, Wanda Szymkiewicz, Danuta Merkel, Elżbieta Szymkiewicz, Jolanta Sokalska oraz Marzena Czajczyńska. 

Jak powiedziała nam obecna przewodnicząca Koła, Małgorzata Wróblewska panie chętnie udzielają się na rzecz potrzebujących, biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych. Organizują spływy kajakowe, rajdy rowerowe, ćwiczenia gimnastyczne i marsze nordic – walking, które skierowane są do całej społeczności lokalnej. 

- Największą przyjemnością jest dla nas organizowanie wydarzeń dla dzieci. Staramy się i robimy dla nich pikniki w czasie wakacji, a w ferie zimowe organizujemy baliki. Staramy się, aby podejmowane przez nas działania były spójne z oczekiwaniami lokalnej społeczności - mówi Małgorzata Wróblewska, przewodnicząca KGW Chocz.

KGW Chocz przywiązuje dużą wagę do tradycji związanych z Wielkanocą oraz świętami Bożego Narodzenia. 

- Stroimy palmę wielkanocną, organizujemy wspólną wieczerzę i spotkanie z Mikołajem. W okresie między świątecznym udajemy się z życzeniami do osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach ze względu na swój stan zdrowia - dodaje przewodnicząca.

W konkursie „Społecznie nakręceni” KGW Chocz zdobyło I miejsce w kategorii wspólnoty lokalne. W tym roku, w konkursie „Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne” – tarcie chrzanu, panie zdobyły wyróżnienie zarówno za potrawę z chrzanem jak i w kategorii „Tarcie chrzanu na czas”. Koło zajęły również III miejsce w gminnym konkursie na palmę wielkanocną. 

- Ponadto jesteśmy współorganizatorkami imprez gminnych, takich jak Gminny Dzień Dziecka czy dożynki parafialno – gminne. Nasze Koło corocznie stroi witacz dożynkowy i angażuje się w prace w trakcie uroczystości - mówi Małgorzata Wróblewska.

Niewątpienie największym sukcesem KGW Chocz jest pozyskanie środków zewnętrznych na działania statutowe. Przez ostatnie trzy lata panie zrealizowały trzy duże projekty  nakierowane na edukację w zakresie ochrony środowiska.

Aktualnie Koło Gospodyń Wiejskich Chocz liczy 76 członków, w którego skład wchodzi 75 pań i jeden mężczyzna. W tym 18 honorowych pań – które ukończyły 65 lat.

Obecny Zarząd tworzą: przewodnicząca Małgorzata Wróblewska, wiceprzewodnicząca Magdalena Szymanska, sekretarzem jest Mirona Ryżak, natomiast skarbnikiem Monika Łosiniecka.


                                                                               (red)

Materiał informacyjny

Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin